Peyzaj Uygulama

Kent Peyzaj şirket bünyesinde deneyimli uzman kadrosu ve personeliyle, düzenli tertipli çalışma ortamı içinde kaliteli uygulamalar ortaya koymaktadır. Geniş çaplı uygulama alanları bulunmaktadır. Yeşil bir yaşam, kaliteli ve huzurlu ortamlar yaratmak amacıyla yaptığımız bazı uygulama çalışmaları şunlardır:

Peyzaj Uygulama

Peyzaj uygulamaları yapı dışında kalan alanlarda, yapılara uygun olarak peyzaj ilkeleri çerçevesinde, insanların istekleri göz önünde bulundurularak yapılan uygulama çalışmalarıdır. Peyzaj uygulamaları sürdürülebilir ve görsel kalitesi yüksek bir yaşam çevresi yaratmayı amaçlar. Bu anlamda peyzaj çevreye,
yaşadığımız alana planlama ve düzenleme yoluyla güzellik ve karakter kazandırmaktadır. Bitkiler, çalılar, ağaçlar, çiçekler, taşla döşenmiş yürüme yolları peyzaj uygulamalarında kullanılan en önemli unsurlardır, peyzajın yapı taşlarıdır.
Peyzaj uygulamaları farklı amaçlar için yapılabilir.
İnsanların ihtiyaçlarına cevap vermek, kötü görünümleri kapatmak, sorunlu alanlarda sorun çözmek, renk ve canlılık kazandırmak, değişen mevsimleri hissedebilmek, uyum-zıtlık geçiş sağlamak, boşluk-doluluk oranlarını değiştirmek, görsel ve estetik açıdan hoş alanlar yaratmak, havanın temizlenmesini sağlamak, yaşam sevinci kazandırmak, doğa ile yakınlık hissetmek, iş verimliliğini artırmak,
alan içinde bazı fonksiyonların oluşturulmasına katkı sağlamak, alanın daha büyük veya daha küçük algılanmasını sağlamak bazı uygulama amaçlarındandır.
Peyzaj uygulamada, uygulamanın yapılacağı alan oldukça önemli bir etkendir.
Alanın şekli, arazinin yapısı ve özellikleri incelenmelidir.
Kullanılacak bitkilerin alanın yapısına uygun olup olmadığına dikkat edilmelidir. Bitkilerin zaman içindeki gelişimleri göz önünde bulundurularak uygulamanın yapısının bozulmamasına dikkat edilmelidir.
Çalışmalarda renklerin uyumu, kullanılacak yapılar ve malzemeler kadar önemlidir. Peyzaj uygulamalarında öncelik verilen renk, doğanın, canlılığın, huzurun sembolü yeşildir.
Uygulamanın gerçekleşeceği alana uygun olarak yeşilin tonlarıyla derin ve geniş bir alan görünümü elde edilirken zıt renkler kullanılarak vurgu yapılmak istenen alan etkili biçimde göze çarpar hale getirilebilir.
Kullanılacak taşlar, havuz veya su gösterisi gibi yapılar, alanın etrafının çevrilerek sınır belirlenmesi gibi unsurlar kullanıcıların isteğine bağlı olarak seçilir. Tüm bu özellikleriyle peyzaj uygulamaları yeni bir yaşam alanı oluşturan çalışmalardır.

Author: admin